top of page

Låtskriving er en lang prosess. Noken ganger dukker idéer opp midt på natten og sangen kan være ferdig på få dager. Andre ganger har du et tema surrende i hodet. Det kan ligge der måneder og år. Vi er opptatt av å røre ved lytteren, både på fest og i kvardag, derfor er tekstene ofte metaforiske og Ikkje "så rett fram" som hos enkelte andre. Det er sjølvsagt delte meininger om det. Det gjer at det også i stor grad er opp til lytteren korleis teksten blir tolket. Vi har låter som er brukt både på fest og i gudstjenester. Ja, tidvis er det samme tekstene. Det har funket for oss :) 

"I dagens samfunn der sosiale medier og innbilt sosial aksept står stadig sterkere, blir mennesker stadig meir opptatt av å framstille seg sjølv som strålande, som vellykkede og suksessrike. Det blir stadig viktigere å vise kor bra ein he det. Noken gong he ej inntrykk av at i dagens samfunn er det viktigere å VISE en har det bra, fremfor det å faktisk HA det bra. På innsida kan en føle seg trist, utmattet eller tom, men på bildet, der stråler en. Det hjelper lite å ha et fint skall når innsiden blør. Det hjelper lite å ha et fint hus, når ingen er heime." 
-LONGT PÅ NATT-"En dag kjem du til å sei hade til noken, uten å vite det skulle bli siste gangen"
-SISTE SONG-

 
bottom of page