TEKSTER

Rotlaus ble fort kjent for sterke tekster. 
Tekster som omhandler livet, oppturer og nedturer. Tekster som rører ved lytterene.
Tekstene er brukt i utallige taler, analysert i skuleprosjekt og endatil brukt i prekener.


 

Alle tekster er skrevet av Bjørn Marius Øyehaug
Produsent Øyehaug/ Svein Erik Åmås 
Melodier av Øyehaug og Simen M. Rebbestad 

P1266572-2_Foto_Martin Myklebust.jpg

Sitert Bjørn Marius, konsert 2020 

"I dagens samfunn der sosiale medier og innbilt sosial aksept står stadig sterkere, blir mennesker stadig meir opptatt av å framstille seg sjølv som strålande, som vellykkede og suksessrike. Det blir stadig viktigere å vise kor bra ein he det. Noken gong he ej inntrykk av at i dagens samfunn er det viktigere å VISE en har det bra, fremfor det å faktisk HA det bra. På innsida kan en føle seg trist, utmattet eller tom, men på bildet, der stråler en. 
Det hjelper lite å ha et fint skall når innsiden blør. Det hjelper lite å ha et fint hus, når ingen er heime."
-LONGT PÅ NATT-"En dag kjem du til å sei hade til noken, uten å vite det skulle bli siste gangen"
-SISTE SONG-