RIDERE FOR DEG SOM HAR BOOKET ELLER ØNSKER Å BOOKE BANDET

Vi er i likhet med deg som arrangør opptatt av et vellykket arrangment. Det er derfor svært viktig at du setter deg inn i hva du skal levere

KONTAKT ANSVARLIG VED ROTLAUS FOR SPØRSMÅL VEDRØRENDE RIDERENE

MARIUS: 98417099
live@rotlaus.no
www.rotlaus.no

www.morecrew.no

TEKNISK-RIDER 
DER ARRANGØR BESØRGER LYD OG LYS - PRODUKSJON
DERSOM DU BOOKER INN BANDET TIL DITT ARRANGEMENT, VÆR VENNLIG Å SETTE DEG INN I SCENE,STRØM OG TILKOMSTBEHOV.

HOSPITALITY-RIDER
DENNE RIDEREN GJELDER VED ALLE TILFELLER 

TEKNISK RIDER 
DER ROTLAUS LEVERER SELV LYD OG LYS PRODUKJSON. ARRANGØR BESØRGER FØLGENDE
1) SCENE/KONSTUKJSON 
2) PUNKT,TALJER OG TROSSER FOR OPPHENG AV LYD/LYS
3) BARRIKADER OG SIKKERHET

 

PRESSEBILDER OG PRESSESKRIV

Vi ønsker at du som arrangør benytter kun siste pressebildene av bandet. Disse finner du på denne linken. Presseskrivet er enkelt og konsist, slik vi ønsker det. Bandet er også alltid tilgjengelig for intervju i forkant av arrangement. Sett oss gjerne i kontakt med lokalpresse.
Send E-post til live@rotlaus.no

PRESSESKRIV