RIDERE FOR DEG SOM HAR BOOKET ELLER ØNSKER Å BOOKE BANDET

Vi er i likhet med deg som arrangør opptatt av et vellykket arrangment. Det er derfor svært viktig at du setter deg inn i hva du skal levere

TEKNISK RIDER 
DER ARRANGØR BESØRGER LYD OG LYS - PRODUKSJON

HOSPITALITY  RIDER

TEKNISK RIDER 
DER ROTLAUS LEVERER SELV LYD OG LYS PRODUKJSON
IKKJE AKTIV UNDER COVID-19

PRESSEBILDER OG PRESSESKRIV

Vi ønsker at du som arrangør benytter kun siste pressebildene av bandet. Disse finner du på denne linken. Presseskrivet er enkelt og konsist, slik vi ønsker det. Bandet er også alltid tilgjengelig for intervju i forkant av arrangement. Sett oss gjerne i kontakt med lokalpresse.
Send E-post til live@rotlaus.no

PRESSESKRIV

KONTAKT ANSVARLIG VED ROTLAUS
FOR SPØRSMÅL VEDRØRENDE RIDERENE

MöreCrew
VIKTOR: 90632469
post@morecrew.no

www.morecrew.no