På kun 4 år gikk Rotlaus fra å være helt ukjent til å bli et av Norges desidert største norsksråklige liveband. 

© 2020 av Rotlaus AS.