© 2019 av Rotlaus AS. 

MöreCrew // Rotlaus

SØKER SCENEMANN & TURNÉLEDER

Søknad sendes til post@rotlaus.no

Scenemann sine primæroppgaver er rigg, samt bistand før, under og etter show. Han vil også være ansvarlig for overvåking av teknikk under show, samt komunikasjon med FOH underveis.


Andre oppgaver blir teppedrop og annen fx styrt fra scenen.
Scenemann bør ha god kjenskap til Shure trådløse sytstemer og kunne overvåke WWB. Innebefattet i rigg ligger en generell forståelse for oppkobling av lyd og lys-systemer.
 

Scenemann og turnèleder vil også bistå under opp/ned-rigg

Turnéleder har kontakt med arrangør i forkant, får oversikt på venue og håndterer situasjoner som måtte oppstå i forbindelse med arrangement. Underveis til venue, kontakte arrangør og melde vår ankomst. Turnéleder sørger for at ridere blir overholdt, derunder bespisning, hotell og aktiviteter.

Turnéleder sørger for at arrangør har kontroll på kontrakter, billettsalg, gjestelister og annet forefallende.
Han er også delaktig med organisering rundt meet and greet seanser mm.
Kort og greit er turnéleder vår kontakt mellom arrangør og band/crew.

Scenemann og turnèleder vil også bistå under opp/ned-rigg

OM PRODUKSJONEN // BANDET

Rotlaus reiser med egen produkjson, samt noe innleie ved større venue.
Vi legger stor vekt på turnévennlige løsninger og alt utstyr er prerigget for turnéene. Alle lys er i prerigg-systemer. Alle instrument og lytt er trådløst, alle system i Rufo Apis. Bandet eier selv all produksjon og er sterkt innvolverte i alle ledd fra prep til show.
Vi holder oss stadig oppdatert på utstyr for å sikre en smertefri hverdag på veien. Komplett oversikt av utstyr sendes kvalifisert søker.

Rotlaus er et band med base på Sunnmøre.
Vi har eget nybygg, 200 kvm utstyrlager i Ørsta og foretar servicer og prerigg i gode omgivelser.


På veien er vi uten overdrivelse en veldig sammensveiset gjeng.
Samtlige i bandet elsker produksjon (som fungerer) og system og på den måten å annse som noe sære.
Rotlaus har på kort tid blitt et av landets mest omreisende liveband og har 70-90 årlige konserter.
Sommerhalvåret er det større festivaler, vår og haust, klubber (6-900 kap) og idrettsanlegg.
Bandet teller 5 mann, 2 tekniker på FOH samt en sjåfør på semitrailer.


Samtlige i bandet er med på opp og nedrigg der alle har faste oppgaver.
Bandet har minimum 2 timer fritak for oppgaver i forkant konsert.
Briefing og gjennomgang, fellestid med band og crew 1 time før konsert.
Bandet har 30 minutt pause etter show. Crew setter i gang nedrigg, sammen med bærehjelp før bandet kommer og bistår med stuing og løfting på produksjons-kjøretøy.

Bilparken
2014 mod Scania 480 trekkvogn 
2015 mod Mercedes Benz minibuss
2019 mod Ekeri skaptralle city
2005 mod Närko skaptralle city

FREMTIDSPLANER 

Rotlaus ønsker å fortsette å utvikle den tekniske produksjonen. 

Rotlaus AS har topp likviditet og som hovedaksjonær i fremtidens MöreCrew står vi sterkt rustet til videre arbeid med produksjonen. 

MöreCrew vil straks bli skilt ut fra hoveddriften til Rotlaus AS som et eget registrert aksjeselskap. 
På denne måten vil vi styrke vår posisjon i markedet. 
Dette akter vi å gjøre ved å investere ytterligere i fremtiden. 

Innen kort tid ligger planene klare for å investere i vår første mobile semitrailer- scene. 


Viktor H. Lyster vil bli daglig leder og stå ansvarlig for alle medvirkende i crewet. 
Bjørn Marius, vokalist i Rotlaus står fortsatt som eier

Søknad sendes til post@rotlaus.no