Vi har dessverre i samråd med manager valgt å avvente med konserter inntil situasjonen i landet er annleis. Vi er eit stort og kostbart apparat å halde på veien der kostnadene ved eventuelle avlysinger kort tid i forveien i verste fall kan medføre tap vi ikkje klarar å bere no. 

Dette kombinert med at vi oppfatter dagens støtteordninger og statsfinansierte opptredener hvor artist innhenter honorarer som ved normale omstendigheter som direkte urett og feilslått. Vi klarer oss gjennom dette og ønsker heller å gi publikumet vårt en fullverdig konsertopplevelse når situasjonen i landet tillater dette No fokuserer vi på fleir låtar i studio og vidare arbeid med produkjsonen i våre lokaler!! Vi er i full drift