ARRANGØR PLIKTER Å GJØRE SEG KJENT MED ALLE PUNKT I FØLGENDE SKRIV

LYDKJELLEREN

Vi benytter oss utelukkende av kvalitetsutstyr levert fra Lydkjelleren AS (www.lyd.no) 

- Adamson
- Avid
- Shure