ARRANGØR PLIKTER Å GJØRE SEG KJENT MED ALLE PUNKT I FØLGENDE SKRIV

Dette er en del av rideren og er som kontraktsbrudd å regne om ikke blir oppfyllt

VIKTIG NÅR DERE SKAL BENYTTE DEG AV ROTLAUS SIN PRODUKSJON PÅ ET ARRANGEMENT

  1. Vi leverer ikke scene
  2. Vi leverer ikke bak/front trosser
  3. Arrangør må stille med oppheng for PA
  4. UTSTYRET VÅRT ER IKKE FOR UTLÅN TIL ANDRE ARTISTER MED MINDRE DET FORELIGGER EN KLAR AVTALE

RÅDFØR DEG MED KYNDIG I GOD TID FØR ARRANGEMENT

Vi har personell som jobber med dette til daglig, så vi hjelper deg gjerne å komme i mål med planleggingen.

Bjørn på Lydkjelleren AS

90642469

bjornmarius@hotmail.com

LYDKJELLEREN

Vi benytter oss utelukkende av kvalitetsutstyr levert fra Lydkjelleren AS (www.lyd.no) 

- Adamson
- Allen & Heat
- Shure