Screen Shot 2017-06-27 at 00.59.52.png

Kreftforeningen

Rotlaus gav i samarbeid med Bygdeungdomslaget kreftforeningen overskuddet av konserten i  Heidalshallen 40 000,- til kreftforeningen

Barnekreft

Rotlaus støtta våren 2017 Barnekreftforeningen ved å gi 1,- NOK pr. nytt likerklikk på facebooksiden sin. 

Kreftbehandling

Rotlaus gav heile omsetningen av nettbutikken September 2016 til Kreftbehandling for sambygdingen, Christine.